REKTYFIKACJA PODTORZY
Wykonujemy nowe podtorza suwnicowe oraz modernizujemy już istniejące, które wymagają korekty bądź wymiany.
  • pomiary geodezyjne przed przystąpieniem do prac,

  • stworzenie dokumentacji technicznej,

  • prace zgodne z założeniami,

  • pomiary geodezyjne po wykonaniu usługi,

  • odbiór torowiska przez UDT,

  • Opinie,

  • Prowadzimy również sprzedaż kompletnych systemów mocowania szyny do podłoża oraz sprzedaż samej szyny podsuwnicowej.

  • pomiary i ich interpretacja,
  • odtwarzanie dokumentacji.
amd
amd
amd
amd
amd
AMDTECH5
AMDTECH1
AMDTECH